Revize a čištění nádrží a jímek

Firma R.A.B. service provádí revize a čištění nádrží a jímek, těsnostní zkoušky, likvidaci nebezpečných odpadů, včetně likvidací starých úložišť ropných látek. Působnost naší firmy je na celém území České Republiky.