Služby R.A.B. service

Veškeré práce provádíme v dohodnutých termínech, kvalitně a ekologicky čistě s následným vystavením příslušných protokolů dle ČSN EN.

Naše služby

 • Nádrže

  Revize nádrží se dle ČSN provádí nejméně jednou za pět let. Před samotnou revizí provedeme vyčištění nádrže od zbytkových ropných produktů. Čistěním se nádrže zbavují usazených kalů a nečistot ulpělých na stěnách a dně.

 • Jímky

  Veškeré jímky - fekální, lapoly, septiky, záchytné vany, jímky u myček aut...
  Provádíme revize a čištění, zkoušky těsnosti, měření tloušťky stěn ultrazvukem.
  Na revizi a vyčištění vystavíme náležité protokoly.

 • Těsnost nádrží

  Provádíme zkoušky těsnosti nádrží a jímek včetně rozvodů.
  Součástí zkoušky těsnosti jímek i nádrží je vizuální kontrola, defektoskopické měření tloušťky stěn ultrazvukem, měření hloubky korozního napadení a kontrola svárů.
  Technik s oprávněním následně vystaví protokol o provedení zkoušek.

 • Likvidace úložišť

  Instalujeme kapacitní spínače a hladinoměry, čidla, senzory do nádrží apod.

 • Likvidace úložišť

  Likvidace úložišť ropných látek

  Provádíme také likvidaci trvale nepoužívaných úložišť ropných a jiných látek. Likvidaci olejového hospodářství včetně rozvodů a armatur, objektů, záchytných jímek, kanálů, stáčecích míst a lapolů. Likvidaci kontaminované zeminy zdiva apod.

 • Likvidace odpadů

  Likvidace nebezpečných odpadů

  Likvidaci nebezpečných odpadů provádíme ve spolupráci s firmou Kaiser spol. s.r.o.

Česká zbrojovka a.s.
čistění a revize nádrží a jímek Uherský Brod
AGIP Praha
revize a čištění nádrží ČS PHM celá ČR
ZEMAS Čejč a.s.
servis nádrží, opravy jímek Čejč
Motor Jikov a.s.
servis nádrží a jímek České Budějovice
ADAST a.s.
servis jímek Adamov
Energoinvestment s.r.o.
revize nádrží Zlín
PAP OIL a.s.
revize nádrží čerpacích stanic pohonných hmot celá ČR
BRISK Tábor a.s.
revize nádrží na LTO Tábor
Barum Continental s.r.o.
a další... Otrokovice